இன்றைய தினம் 27.11.2019 எமது பாடசாலையில் இடம்பெற்ற ஒளிவிழா நிகழ்வின் பதிவுகள்
எமதுபாடசாலை பழைய மாணவன் திரு கனகசிங்கம்(கனடா) அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தார்

தகவல் படங்கள் – அதிபர்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here