தபாலகம் சந்தை

உபதபாலகம் ஊரதீவு

உபதபாலகம் வல்லன்

உபதபாலகம் தட்டையன்புலம்

உபதபாலகம் குறிகாட்டுவான்

உபதபாலகம் இருபிட்டி

பொதுநூலகம் சந்தை

பொது வைத்தியசாலை

ஊரதீவு வெளிநோயாளர் நிலையம்

இருபிட்டி வெளிநோயாளர் நிலையம்

மக்கள் வங்கி

கிராமிய வங்கி

பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கம் -சந்தை (புங்குடுதீவு-நயினாதீவு;)

குறிகட்டுவான் துறைமுகம்

கழுதைப்பிட்டி துறைமுகம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here