இரதோற்சவம் (பகல்), கிருஷ்ண கெந்தம் (இரவு) (9ம் திருவிழா) சொக்கலிங்கம் குடும்பம், சிவசுப்பிரமணியம் குடும்பம், ஆறுமுகம் குடும்பம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here