எமது சனசமூக நிலையத்தில் புனரமைப்பு வேலைகள் செய்யவேண்டியுள்ளது. அவற்றுக்கான உத்தேச மதிப்பீடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here