சனசமூக நிலையம்

 • Sun Star சனசமூக நிலையம்
 • சிவலப்பிட்டி சனசமூக நிலையம்
 • காந்தி சனசமூக நிலையம்
 • இறுபிட்டி சனசமூக நிலையம்
 • மடத்து வெளி ச.ச. நிலையம்
 • ஊரதீவு சனசமூக நிலையம்
 • நிலாஜோதி சனசமூக நிலையம்
 • புங்குடுதீவு கி.அ. சங்கம்
 • ஸ்ரீ முருகன் சங்கம்
 • வல்லன் ச.ச. நிலையம்
 • வீராமலை ச.ச. நிலையம்
 • புனித சவேரியார் ச.ச. நிலையம்
 • நசரேத் ச.ச. நிலையம்
 • பாரதி ச.ச. நிலையம்
 • சர்வோதயம் தையல் பயிற்சி நிலையம் – சர்வோதயம்

……………………………………………………………………………………………………………….

விளையாட்டுக் கழகம்

 • Sun Star விளையாட்டுக் கழகம்
 • அம்பாள் விளையாட்டக் கழகம்
 • நிலாஜோதி விளையாட்டுக் கழகம்;
 • Eastern விளையாட்டுக் கழகம்
 • புனித சவேரியார் வி.கழகம்
 • நசரேத் விளையாட்டுக் கழகம்
 • பாரதி விளையாட்டுக் கழகம்
 • சமூக ஸ்தாபனங்கள்

……………………………………………………………………………………………………………….

முற்பள்ளிகள்

 • சிவலப்பிட்டி முற்பள்ளி
 • கிராமசபை கட்டிடத்தில் மு.பள்ளி
 • தென் இந்திய திருச்சபை மு.பள்ளி
 • சர்வோதய மு.பள்ளி
 • காந்தி ச.ச.நிலையம் (சர்வோதய சங்கம் மு.பள்ளி)
 • ஐங்கரன் மு.பள்ளி
 • இறுபிட்டி ச.ச. நிலைய மு.பள்ளி
 • ஊரதீவு (அறிவகம்) மு.பள்ளி
 • உத்துவெளி ச.ச.நிலையம் (சர்வமத சங்கம்) மு.பள்ளி
 • நசரேத் ச.ச. நிலைய மு.பள்ளி
 • பாரதி ச.ச.நிலையம் (சர்வமத சங்கம்) மு.பள்ளி
 • சர்வ மத சங்க மு.பள்ளி

1 COMMENT

 1. Can any one get me a picture of Ponniah master whose statue was at the entrance of Pungudutivu American Mission Tamil mixed school?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here